Næste udbygning af Den Blå Promenade

Som vi tidligere har fortalt om, så har vi et ønske om at forlænge Den Blå Promenade rundt om øen, hvilket først og fremmest betyder en renovering af bro 4 og 5. Tiden er ved at rinde ud for den nuværende konstruktion, og hermed har vi nu muligheden for, at skabe en brugervenlig, smuk og bæredygtig ramme for havnens sejlere og øvrige brugere. Bro 5 blev delvist påbegyndt sidste år og nu har vi indgået en aftale med restauranterne om at renovere stykket hen foran dem – et brostykke (bro 4) som er nedslidt men samtidig nok også er det mest befærdede på hele havnen. Restauranterne har været taget med på råd idet renoveringen påvirker deres udeserveringsarealer.

Med renoveringen er der tale om en kraftig forskønnelse samtidig med, at lige netop dette område bliver langt mere fremkommeligt.

Renoveringen udføres i samme stil og kvalitet som Den Blå Promenade. Det betyder en bredere randbro hen foran restauranterne udført i azobe træ med genbrug af de eksisterende fundamenter og betonsoldater. Broen bliver højtvandssikret, idet den hæves til kvote 130 og den del af bro 4, som går ud i vandet ændres til flydebro tilsvarende den nye flydebro ved bro 5.

Vi er i fuld gang med planlægningen af arbejdet og dets udførelse. Der er indgået aftale med entreprenørfirmaet Munck, som vil forestå såvel bro 4 som færdiggørelsen af bro 5, således at alt er færdigudført og afleveret inden sæsonstart næste år.

Arbejdet påbegyndes således lige om lidt og ovennævnte betyder tillige, at der denne vinter ikke vil være adgang til bro 3, 4 og 5. Der vil være mulighed for at flytte til anden bro i takt med at både bliver taget på land

Med denne renovering rundt om øen fortsætter vi med den standard, som blev grundlagt med Den Blå Promenade, og som også vil blive udgangspunktet for den videre udbygning/udvidelse af havnen. Samtidig forbedrer vi yderligere havnens infrastruktur og hele fremkommeligheden til glæde for ikke bare os sejlere, men også for de mange som besøger havnen.

Rul til toppen