Nyhedsbrev september 2023

Denne gang kommer nyhedsbrevet forbi optagning af både, slibning af båden, og i samme åndedrag sortering af affald.

Jeg skal opfordre alle til at få booket en tid til optagning, der er åbnet 260 tider, og der vil ikke blive åbnet flere end dem i ser i bookings-systemet. Den sidste dag vi tager både op bliver den 10. november, herefter bliver kranen pakket sammen og serviceret.

Har du brug for at slibe bunden på din båd, skal du bruge havnens udstyr, som bookes ved at sende en mail til mh@marselisborghavn.dk

Slibestøv indeholder store mængder miljøskadelige stoffer, og skal derfor håndteres som farligt affald. Det er kun tillade at bruge havnens udstyr, og der skal dækkes grundigt af omkring båden, sørg desuden for at beskytte dig selv, læs mere på hjemmesiden. https://www.marselisborghavn.dk/praktisk-information/

Affald på havnen er nu så småt ved at overgå til de nye kategorier for sortering, med de samme grupper som I kender hjemme fra husstanden, bortset fra at vi her er oppe på 19 kategorier! Sejler har ikke pligt til at sorterer, men vi bør alle gøre det.

På broerne opstiller vi spande for madaffald – restaffald – glas – metal – større pap.

Resten skal til miljøskuret, hvor du desuden finder mulighed for batterier, samt fire muligheder for olieaflevering. Står du med en papkasse, så vær sød at klappe den sammen og stil den, alt for ofte oplever vi, at en spand er helt fyldt med en eller to kasser. Alt storskrald (sø-toiletter, vandvarmer mv.) stille i gården ved miljøskuret.

Rul til toppen